Funktioner

Funktioner

Som funktionär hjälper du till på någon av lägrets olika funktioner: Program, Plats, Intendentur eller Info.

Fyll i i din intresse-anmälan vilken funktion du önskar vara på.

Program
Hos Program hjälper ni till på de olika progamområdena Klostret, Borgen, Byn, Utmarken och Byn. Där får ni testa på hur det är att leda program-aktiviteter för de yngre scouterna. Ni kan läsa mer om vilket sorts program som kommer finnas på respektive område här.

Plats
Hos Plats hjälper ni att hålla det dagliga livet på lägret rullande. Det kan kan handla om allt från att gräva diken till att bygga och laga. Men även kanske fixa el-problem, städa toaletter och tömma sopor och mycket mer. 

Intendentur
Hos Intendenturen hjälper ni till att hålla alla på lägret mätta och nöjda. Intendenturen har hand om allt det ätbara i matutlämningen, kiosker och caféer. Så hos Intendenturen kan ni få hjälpa till med att mäta upp och packa mat som ska ut till kårerna, inventera och räkna eller stå i kiosker och caféer. 

Info
Hos Info hjälper ni till med informations-spridningen och dokumentation på lägret. Det kan handla om att hjälpa till att bemanna Info-tältet, vara ute och fota och filma, skriva i lägertidning mm.