Kostnad deltagare

Kostnad deltagare

Medlemmar i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund:

 • Deltagare helvecka: 1500 kr
 • Deltagare kortvecka: 600 kr
 • Ledare helvecka: 1000 kr
 • Ledare kortvecka: 400 kr
 • Ledarbarn helvecka (barn under 4 år deltar utan kostnad): 700 kr
 • Ledarbarn kortvecka (barn under 4 år deltar utan kostnad): 300 kr

Övriga (ej medlemmar i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund):

 • Deltagare helvecka: 1750 kr
 • Deltagare kortvecka: 800 kr
 • Ledare helvecka: 1250 kr
 • Ledare kortvecka: 600 kr
 • Ledarbarn helvecka (barn under 4 år deltar utan kostnad): 800 kr
 • Ledarbarn kortvecka (barn under 4 år deltar utan kostnad): 400 kr

Kostnaden att delta skiljer sig åt beroende på om man är medlem i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund eller ej pga att förbundet subventionerar sina medlemmar.