Scoutmöten

Scoutmöten med medeltidstema

För att tagga scouter i hela landet på ett fantastiskt medeltidsläger har vi tagit fram förslag på några scoutmöten ni kan göra i er kår. 

Varje scoutmöte innehåller lite introduktion eller historia om aktiviteten, vilket material som behövs och instruktion till själva aktiviteten. Tanken är att mötena ska genomföras som vanliga veckomöten i den ordinarie verksamheten, öppning och avslut gör ni precis som vanligt. Aktiviteterna är planerade för att ta ca 1.5 timmar. 

Ni känner er verksamhet bäst, så självklart är det fritt fram att forma om aktiviteterna efter vad som passar er bäst. T.ex. skulle ni kunna slå ihop alla möten för en heldagsaktivitet, eller dela upp en aktivitet så den sträcker sig över flera träffar.

Har ni frågor eller funderingar kring mötena, kontakta oss: program@frejd2020.se

Väl mött!

/Programgruppen Frejd 2020

Scoutmöten: